Mix Group – Chấm điểm Milan (3-0) Inter: Seedorf – Pato, già trẻ song tấu: AC Milan đã vô… http://bit.ly/fFFVmE http://mixgroup.info

Mix Group – Chấm điểm Milan (3-) Inter: Seedorf – Pato, già trẻ song tấu: AC Milan đã vô… http://bit.ly/fFFVmE http://mixgroup.information – by ahhamix (Ahha Blend)